Hi, How Can We Help You?

Hurda Bakır

Bakır elektirik ve elektronik sanayide çokça kullanılan değerli bir metal olup doğada bulunma sıklığı demirden azdır. Bulunma sıklığından ve ham maddeden üretilmesinin geri dönüşüm yoluyla üretilmesinden çok daha maliyetli olmasından dolayı geri dönüşümü oldukça önemlidir. Bakır hurdası soyma bakır, kırkambar bakır, lama bakır, tel bakır, kalaylı soyma bakır, bobin bakır hurdası vb. olarak çeşitlendirilebilir.

Bakır; Isıyı ve elektriği en iyi ileten element olmasından dolayı ısınma, soğutma ve elektrik sektörlerinde sıkça bakırdan faydalanılmaktadır. Diğer yandan bakırın paslanmaz özellikte olması, kaplama alanında da sıkça başvurulan bir malzeme olmasına neden olmuştur. Sıkça başvurulması onu değerli kılmış ve üretimi maliyetli olduğundan hurdasının ve geri dönüştürülerek yeniden kazandırılması açısından çok önemlidir.